PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL


Normans personuppgiftsbiträdesavtal är framtaget enligt lagstiftning i GDPR. Personuppgiftsbiträdesavtalet beskriver vår hantering av personuppgifter i relationen mellan Personuppgiftsbiträde och Personuppgiftsansvarig för våra kunders och leverantörers räkning. Nedan finner ni länk till den senaste versionen av gällande personuppgiftsbiträdesavtal. Avtalet gäller för från 25 maj 2018 eller det datum då parter börjar agera personuppgiftsbiträde och personuppgiftsansvarig.

Detta avtal utgör en bilaga till huvudavtalet och ersätter/kompletterar tidigare gällande text däri gällande Personuppgifter och PUL. Denna reglering i form av Personuppgiftsbiträdesavtal har tillkommit för att uppfylla såväl lagkrav som kundbehov. Vi kräver inte att Personuppgiftsbiträdesavtalet undertecknas. 


HÄMTA AVTALET HÄR