TJÄNSTER

RIVNING

Vi arbetar i hela landet med projektering och rivning av alla typer av byggnader, både totalrivningar samt invändiga ombyggnationer. Vi har kunder både inom privat och offentlig sektor.


SANERING

Vi hjälper dig med olika slags saneringsarbeten i förorenade byggnader och förorenade områden t ex asbest, PAH, PCB, dioxiner, kvicksilver och andra miljöföroreningar.


HÅLTAGNING

Vi utför alla typer av håltagningar såsom golvsågning, spårsågning, väggsågning, vajersågning och betongborrning.


TRANSPORT

Vi kan hjälpa dig med transport av såväl avfall som utrustning och maskiner.


KONSULTTJÄNSTER

Vi hjälper dig med att ta fram miljöinventering, markmiljöundersökning, rivningsplan och allt annat som behövs vid rivning och renovering.

Vi samarbetar med Hasse’s Återbruk & Alltjänst AB vars uppdrag är att förädla rivningsprocessen och skapa återanvändning för produkter som kan leva ett fortsatt liv. 

Läs mer